Onze visie en missie

Vancauthem staat voor het aanbieden van een totaalpakket met een reële toegevoerde waarde voor de KMO.

Wij willen de uitverkoren vertrouwensrelatie van onze cliënt zijn en u bijstaan bij het uitbouwen van uw zaak.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid, gedreven en ervaren. Voor bijzondere opdrachten kunnen zij steeds terugvallen op interne en/of externe specialisten.

Ons einddoel blijft om een kwalitatieve en onafhankelijke dienstverlening voor u mogelijk te maken. Daardoor zijn we de uitverkoren partner van de ondernemer.

Onze waarden

We zijn fier op ons beroep

Onze mensen worden gedreven door enthousiasme, passie en inzet.

Een positieve houding en uitstraling werkt immers inspirerend op iedereen.

Telkens opnieuw blijven we als uiterste best doen en proberen wij het onderste uit de kan te  halen!

Voortdurend verbeteren zit in ons bloed

Kwalitatief, zorgvuldig en nauwkeurig werk afleveren is onze prioriteit.

Door zaken vanuit een andere invalshoek te durven bekijken streven wij naar perfecte en evenwichtige oplossingen.

Om dit te bereiken hechten wij veel belang aan permanente opleiding.

Kracht door samenwerking

Eerlijkheid, openheid en dienstvaardigheid vormen de basis voor een respectvolle, onderlinge samenwerking.

Vertrouwen verdienen

Door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen willen we het vertrouwen winnen van zowel onze medewerkers, onze cliënten als onze externe relaties.

Werken aan een duurzame relatie vormt de kern van onze dienstverlening.